Cối đá làm giò chả

Cối chày đá GL032

Bộ cối chày đá tự nhiên làm giò chả

650.000₫

Cối chày đá GL030

Bộ cối chày đá tự nhiên làm giò chả

850.000₫

Cối chày đá GL031

Bộ cối chày đá tự nhiên làm giò chả

750.000₫