Cối giã tiêu ớt tỏi, hương liệu...

Cối chày đá GL028

Bộ cối chày đá tự nhiên

285.000₫

Cối chày đá GL027

Bộ cối chày đá tự nhiên

380.000₫

Cối chày đá GL026

Bộ cối chày đá tự nhiên

320.000₫

Cối chày đá GL025

Bộ cối chày đá tự nhiên

380.000₫

Cối chày đá GL023

Bộ cối chày đá tự nhiên

285.000₫

Cối chày đá GL022

Bộ cối chày đá tự nhiên

285.000₫

Cối chày đá GL021

Bộ cối chày đá tự nhiên

320.000₫

Cối chày đá GL019

Bộ cối chày đá tự nhiên

320.000₫

Cối chày đá GL015

Cối đá chày gỗ

320.000₫

Cối chày đá GL002

Sản phẩm được làm từ đá tự nhiên nguyên khối.

285.000₫

Cối chày đá GL001

Sản phẩm được làm từ đá tự nhiên nguyên khối.

285.000₫

Cối chày đá GL003

Cối chày đá tự nhiên GL003

285.000₫

Cối chày đá GL005

Sản phẩm được làm từ đá tự nhiên nguyên khối.

285.000₫

Cối chày đá GL010

Cối chày đá GL010

285.000₫

Cối chày đá GL011

Sản phẩm được làm từ đá tự nhiên nguyên khối.

285.000₫

Cối chày đá GL012

Sản phẩm được làm từ đá cuội

285.000₫