Cối xay bột bằng đá

Cối xay bột trà xanh BTX001-1

Cối xay bột trà xanh

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX006-2N 1

Nghiền bột trà xanh (matcha) bằng đá granite theo công nghệ Nhật Bản.

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX006-2N

Nghiền bột trà xanh (matcha) bằng đá granite theo công nghệ Nhật Bản.

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX007-4

Bộ cối nghiền bột trà xanh(matcha) siêu mịn 4 cối

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX006-2

Nghiền bột trà xanh (matcha) bằng đá granite theo công nghệ Nhật Bản.

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX006

Cối xay bột trà xanh

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX004

Cối xay bột trà xanh

Liên hệ

Cối xay bột trà xanh BTX002

Cối nghiền bột trà xanh siêu mịn loại 2 cối

Liên hệ

Cối xay bột BNC001

Cối xay bột trà xanh

937.855.268₫

Cối xay bột trà xanh BTX002-5

Hệ thống cối xay bột trà xanh

Liên hệ

Cối làm Socola - Conching SOCO-001

Cối nghiền làm socola - Conching

937.855.268₫

Cối xay bột trà xanh BTX001

Cối xay bột trà xanh

Liên hệ